Rubriky
online marketing reklama

Co je to Online marketing?

Slovo online jako takové nemá v českém jazyce odpovídají ekvivalent. V podstatě se tímto slovem ale označuje připojení k internetu. Jednou z definic toho, co je marketing, může být kupříkladu ta, která ho popisuje jako proces zaměřující se na uspokojování potřeb zákazníka. Pakliže tyto dvě slova spojíme, vznikne nám právě spojení online marketing. Pro úplnost, často se používá také název digitální marketing či internetový marketing. Všechny uvedené názvy označují víceméně totéž.

K čemu je online marketing dobrý?

Můžeme ho využívat pro různé účely, ale těmi nejdůležitějšími jsou patrně podpora značky, zisk a následná komunikace se zákazníky. K tomu se následně používají různé nástroje, kterými jsou například bannerová reklama, virová videa, mikrostránky, tvorba komunit a sítí, atp. To vše jsou techniky, které nám mohou v našem úsilí pomoci. Pakliže vám tato hesla nic neříkají, nezoufejte, nikdy není pozdě na to začít se internetovému marketingu věnovat a posílit tak svou pozici na trhu.

Musíme mít však na paměti, že pro každý jednotlivý druh podnikání se nehodí stejné nástroje, proto je nutné být při jejich výběru obzvláště pečlivý. Můžeme si to ukázat třeba na příkladu sociálních sítí. V současné době je velice populární Instagram, a to hlavně mezi mladšími ročníky, zato ty starší stále preferují spíše Facebook. Každý z kanálů je více či méně preferován jinou cílovou skupinou, a proto má na ně také odlišný vliv. Připomeňme si marketingový mix, komunikační strategii, neboli slangově „promo„. Nutno dodat, že tyto trendy se postupně mění. To, co je dnes populární, už zítra být nemusí. Naštěstí však takové změny nějakou dobu trvají a můžeme se na ně připravit.

Reklamní sdělení je ovšem nutno vytvářet tak, aby byla relevantní pro cílovou skupinu, jejichž pozornost vyžadujeme. Je potřeba také myslet na takové na první pohled detaily, jako, že se internetové stránky zobrazují jiným způsobem na chytrém telefonu než na obrazovce počítače. I to může být rozdíl, proč si uživatel, který hledá službu či produkt ve sféře, kterou nabízíte, nevybere vás, nýbrž konkurenci.

Co vše patří do online marketingu?

Nyní bychom si měli říct, co do tohoto obrovského digitálního světa vlastně patří. Do online marketingu tedy zahrnujeme především internetový marketing, mobilní marketing a sociální média. Když to zevšeobecníme, patří sem prakticky vše, k čemu je potřeba využívat digitální technologie. Ať už jsou jimi notebooky, smartphony, tablety, chytré hodinky a další různá elektronická média (vyjma klasické televize a rádia, přestože i tyto rozdíly se dnes stírají, protože většina z těchto platforem dnes na internetu figuruje také).

Proč je potřeba být online?

Současná doba si vyžaduje být na internetu aktivní, protože velká část prodeje a služeb se přesunula právě sem. Stejně tak jako se internet postupně stává největším nositelem reklamních sdělení. Abyste byli vidět, musíte dát o sobě nějakým způsobem vědět. I malá internetová stránka vám dá větší šanci získat nové klienty než žádná. Stále se také zvyšuje počet lidí, kteří mají k internetu přístup a mnozí ho také nosí přímo „v kapse“ díky svým chytrým telefonům, tudíž jsou online prakticky neustále. Tím nám dávají možnost na ně cílit našimi reklamními kampaněmi, oslovit je a nabídnout jim svoje služby takřka neustále a hlavně v reálném čase.